SDEE – TN S.A. – SUCURSALA CLUJ-NAPOCA, titular al proiectului “Electrificarea zonei Valea Gârboului” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată pentru proiectul “Electrificarea zonei Valea Gârboului”, propus a fi amplasat în localitatea Florești, str. Valea Gârboului, jud. Cluj.

  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanților, Nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni între orele 9.00-13.00; marți-miercuri-joi între orele 9.00-13.00 și vineri între orele 9.00-13.00, precum și la adresa de internet office@apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului (Agenția pentru Protecția Mediului Cluj).