SDEE. Transilvania Nord S.A. –Sucursala Satu Mare,

titular al proiectului:

‘’Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Micula Nouă, str. Primăverii’’

 

propus a fi amplasat în localitatea Micula Nouă, str. Primăverii, comuna Micula, jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresa de internet http://apmsm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Satu Mare.