S.D.E.E. Transilvania Nord S.A. –Sucursala Satu Mare, titular al proiectului “Descentralizare RED prin injecție de putere în LEA 0.4KV din. loc. Piscolt, zona PTA 3749”anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul propus a fi amplasat în loc. Piscolt, jud. Satu Mare.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Batrân, nr. 8/B, în zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 și vinery, între orele 8-14, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmsm.anpm.ro .

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.