S.D.E.E. Transilvania Nord S.A., Sucursala Satu Mare

cu sediul pe str. Mircea cel Bătrân, nr. 10, jud. Satu Mare,  titular al proiectului:

 

EXTINDERE REŢEA ELECTRICĂ DE DISTRIBUŢIE ÎN

 LOCALITATEA SUPURU DE JOS, STR. CRASNEI ”

 

anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi amplasat în loc. Supuru de Jos, str. Crasnei, jud. Satu Mare.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str.Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni – joi, între orele 8.00-16.30, și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmsm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.