S.D.E.E. TRANSILVANIA NORD S.A. – SUCURSALA SATU MARE, cu sediul pe str. Mircea cel Batran, nr.10, localitatea Satu Mare, jud. Satu Mare, titular al proiectului:

“Descentralizare RED prin injectie de putere in LEA 0,4 kV
loc. Tasnad, str. Tudor Vladimirescu”

anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Satu Mare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi amplasat in loc. Tasnad, str.Tudor Vladimirescu, jud.Satu Mare.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Batran, nr. 8/B, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmsm.anpm.ro .

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.