S.D.E.E. Transilvania Nord S.A. –Sucursala Satu Mare,

cu sediul pe str.Mircea cel Batran, nr.10, jud. Satu Mare,  titular al proiectului:

“Extindere retea electrica de distributie in loc. Turt str. Calinete, nr.157C”

 

anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Satu Mare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi amplasat in loc.Turt,jud.Satu Mare.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Batran, nr.8/B, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsm.anpm.ro .

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.