S.D.E.E. Transilvania Nord S.A. – Sucursala Satu Mare, cu sediul pe str. Mircea cel Bătrân, nr. 10, jud. Satu Mare, titular al proiectului:

 

„Extinderea rețelei electrice de distribuție în localitatea Adrian, str. Câmpului”

 

anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul de mai sus, propus a fi amplasat în loc. Adrian, str. Câmpului, oraș Livada, jud. Satu Mare.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr.8/b, în zilele de luni-joi  între orele 08.00-16.30, vineri, între orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmsm.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Satu Mare.