S.D.E.E. Transilvania Nord S.A., Sucursala Satu Mare

Anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
“Descentralizare RED prin injecție de putere în LEA 0,4kV loc. Pișcolt, zona PTA 3749”
propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Pișcolt, jud. Satu Mare.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B şi la sediul titularului în str. Mircea cel Bătrân, nr. 10, jud. Satu Mare, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, respectiv vineri, între orele 8:00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare.