Certificari

Important

ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

Postat la February 25, 2016

Anunt public privind decizia etapei de încadrare

Postat la July 17, 2012

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord Sucursala BAIA MARE

Postat la January 12, 2011

Arata toate

ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

Societatea de Distributie a Energiei Electrice TRANSILVANIA NORD – Sucursala Baia Mare, titular al proiectului ”Alimentare cu energie electrică, Consiliul Județean Maramureș, Centru de management al deșeurilor”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș: ”nu se supune evaluării impacului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate” în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenția pentru Proteția Mediului Maramureș din Baia Mare, str.Iza, nr.1A în zilele de luni-joi între orele 800-1600 și vineri între orele 800-1400, precum și pe Pagina oficială de Internet a APM Maramureș la adresa:http://apmmm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț în presă.

Anunt public privind decizia etapei de încadrare

Electrica Serv S.A. – Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice Transilvania Nord, A.I.S.E. Baia Mare, titular al proiectului “Îmbunătăţire nivele de tensiune localitatea Fersig”, propus a fi amplasat în sat Fersig, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş: “nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate” în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul mai sus menţionat.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş din Baia Mare, str. Iza, nr. 1A în zilele de luni – vineri, între orele 8 – 16, precum şi pe pagina oficială de internet a APM Maramureş la adresa: http://apmmm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de încadrare de la data publicării prezentului anunţ în presă.

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord Sucursala BAIA MARE

Misiunea principala a societatii este aceea de a realiza serviciul de distributie a energiei electrice tuturor clientilor, la parametrii calitativi superiori, conform standardelor internationale care opereaza pe piata energiei.

Toate activitatile care concura la realizarea acestui obiectiv major, ca si personalul care asigura realizarea lui, vor fi supuse rigorilor cerute de standardele de calitate, convinsi fiind de faptul ca aceasta este filozofia pe termen lung,  pentru a fi competitivi pe piata si pentru a oferi clientilor confortul asteptat.

Promovarea calitatii este una din principalele prioritati ale Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord. Atat la societatea noastra cat si la cele 6 sucursale este implementat sistemul de management integrat (calitate, mediu, securitate si sanatate ocupationala) in conformitate cu cerintele standardelor SREN ISO 9001:2008, SREN ISO 14001/2005 si OHSAS 18001/2007.

Obiectivele principale ale Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord sunt:

  • Cresterea increderii si satisfactiei consumatorilor.
  • Imbunatatirea continua a sistemului integrat de management calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala.
  • Imbunatatirea managementului resurselor naturale, utilizarea sustinuta a resurselor regenerabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si generarii deseurilor, precum si eliminarea responsabila si in siguranta a deseurilor.
  • Modernizarea instalatiilor prin asimilarea echipamentelor si tehnologiilor performante nepoluante, in conditii de sanatate si securitate ocupationala.
  • Perfectionarea, instruirea si imbunatatirea nivelului de pregatire profesionala a personalului, pentru cunoasterea, aplicarea si respectarea prevederilor din domeniul sanatate si securitate ocupationala cuprinse in documentele sistemului de management integrat, a cerintelor legale in vigoare, precum si a celor cuprinse in proiectele si tehnologiile adoptate.

Sustinerea initiativelor publice si a programelor guvernamentale destinate protectiei mediului, sanatatii si securitatii ocupationale.

0262 - 929

Nu esti din Maramures? Gaseste aici telefonul tau!

Intreruperi in Alimentarea cu Energie Electrica

Lucrari programate

Sesizari si Reclamatii

Opinia ta conteaza!

Newsletter

Link-uri utile in Site:


Prezentare

Despre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord

Sucursale Distributie energie electrica

Despre Sucursalele de Distributie

Serviciul de distributile energie electrica

Despre serviciul de distributie

Responsabilitate corporatista