SDEE TN pune la dispoziția utilizatorilor RED(consumatori casnici, noncasnici, producători si prosumatori) si a furnizorilor acestora de energie electrică din zona de concesiune Transilvania Nord, un portal care le asigura accesul la datele proprii de măsurare.

Portal acces date de măsurare

Instrucțiuni de accesare portal

Instrucțiuni citiri contor & index

Accesare instrucțiuni

Acces date consum energie electrica SDEE TN

Consum energie electrica

Profiluri de consum

Informații profiluri de consum

Codificare puncte de măsurare

Sistem de codificare puncte de măsurare

Piața en-gros

IMPORTANT! A fost publicată procedura operațională elaborată în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 115/2014:

“Procedura de implementare a regulilor privind decontarea lunară a obligațiilor de plată în Piața de Echilibrare și a dezechilibrelor Parților Responsabile cu Echilibrarea”

Schimbul de date pe piata angro de energie electrica

La nivelul OD au loc o serie de activitati menite sa indeplineasca cerinte care sa asigure o buna functionalitate a pietei de energie electrica. Una din aceste activitati reprezinta actualizarea lunara a Registrului de Serviciu pe Sistem pentru luna “n+1″, tinand cont de migrarile consumatorilor de la un furnizor la altul, dupa verificarea incheierii tuturor contractelor de distributie care intra in vigoare incepand cu luna urmatoare.

Avand in vedere ca una din conditiile esentiale pentru schimbarea furnizorului de energie electrica este aceea de a comunica CN Transelectrica SA – sucursala OMEPA apartenenta consumatorului respectiv la Partile Responsabile cu Echilibrarea, conform Ordinului ANRE nr.21/01 iunie 2005, in cadrul OD se verifica si se confirma Formulele de Calcul pentru Consumul Agregat al fiecarui Furnizor din cadrul PRE-ului, pe zona de licenta SDEE Transilvania Nord, la cererea furnizorilor.

In vederea indeplinirii obligatiilor ce revin operatorului de distributie conform prevederilor cap.14 din Codul Comercial al Pietei Angro de Energie Electrica, la nivelul OD se intocmeste si se transmite lunar fiecarei PRE active pe zona de licenta Transilvania Nord valoarea agregata a consumului anual estimat pentru luna curenta, in vederea verificarii si confirmarii acesteia.

Dupa ce valorile sunt confirmate, se intocmeste si se transmite Operatorului Comercial – OPCOM centralizatorul cu valorile corespunzatoare fiecarei PRE active pe zona de licenta Transilvania Nord.De asemenea, la nivelul OD se intocmeste si se transmite lunar la SC Transelectrica SA nota de informare privind productia prioritara de energie electrica din “surse regenerabile” a unitatilor de productie care beneficiaza de schema de sustinere prin “certificate verzi”, in vederea indeplinirii obligatiilor ce revin operatorului de distributie pe piata de certificate verzi.