Misiunea

Misiunea principală a societății este aceea de a realiza serviciul de distribuție a energiei electrice tuturor clienților, la parametrii calitativi superiori, conform standardelor internaționale care operează pe piața energiei.

Toate activitațile care concură la realizarea acestui obiectiv major, ca și personalul care asigură realizarea lui, vor fi supuse rigorilor cerute de standardele de calitate, convinși fiind de faptul că aceasta este filozofia pe termen lung,  pentru a fi competitivi pe piața si pentru a oferi clienților confortul asteptat.

Promovarea calitații este una din principalele prioritați ale Societații de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord. Atat la societatea noastră cat si la cele 6 sucursale este implementat sistemul de management integrat (calitate, mediu, securitate si sanatate ocupaționala) in conformitate cu cerințele standardelor SREN ISO 9001:2008, SREN ISO 14001/2005 si OHSAS 18001/2007.

Obiectivele principale

Obiectivele principale ale Societații de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord sunt:

 • Creșterea increderii si satisfacției consumatorilor.
 • Imbunatațirea continuă a sistemului integrat de management calitate-mediu-sanatate si securitate ocupaționala.
 • Imbunătățirea managementului resurselor naturale, utilizarea susținuta a resurselor regenerabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si generarii deșeurilor, precum si eliminarea responsabila si in siguranța a deșeurilor.
 • Modernizarea instalațiilor prin asimilarea echipamentelor si tehnologiilor performante nepoluante, in condiții de sănătate si securitate ocupaționala.
 • Perfecționarea, instruirea si imbunătățirea nivelului de pregătire profesionala a personalului, pentru cunoașterea, aplicarea si respectarea prevederilor din domeniul sanatate si securitate ocupaționala cuprinse in documentele sistemului de management integrat, a cerințelor legale in vigoare, precum si a celor cuprinse in proiectele si tehnologiile adoptate.

Susținerea inițiativelor publice si a programelor guvernamentale destinate protecției mediului, sanatații si securitații ocupaționale.

Istoric

Repere Cronologice în evoluția energetică a municipiului Cluj-Napoca

 • 1826 Introducerea iluminatului public cu lămpi de petrol.
 • 1871 Înlocuirea iluminatului public, de pe lămpi de petrol pe gaz lampant.
 • 1904 5 iulie este data de “naștere” a Uzinei Electrice Cluj.
 • 1906 La 15.07.1906 s-a pus în functiune Centrala Hidroelectrica Somesul Rece.
 • 1912 Se pune în funcțiune Uzina Termica Cluj.
 • 1923 Uzinele electrice devin regie proprie a Primăriei.
 • 1929 La 28.10.1929 se înființeaza Regia Mixtă formată din Electrobel Bruxelles, Minele de Carbuni din Ardeal si Primăria Cluj-Napoca.
 • 1946 Se înființeaza la 10.08.1946 Societatea Regională de Electricitate Cluj, care preia 20 de uzine electrice situate în 8 județe din nordul tarii.
 • 1947 Societatea de Electricitate Cluj devine Întreprinderea Regională de Electricitate Cluj.
 • 1974 O data cu intrarea în funcțiune a Centralei Hidroelectrice Tarnița, Centrala Hidroelectrică Someșul Rece își înceteaza practic activitatea (râul Someșul Rece fiind deviat subteran spre Someșul Cald).
 • 1991 Ca urmare a desființării MEE si înființării Regiei Naționale de Electricitate – RENEL, IRE Cluj îsi schimba denumirea în Filiala de Rețele Electrice Cluj.
 • 1993 Începe un amplu program de modernizare a iluminatului în municipiul Cluj-Napoca, prin aducerea acestuia la standarde europene.
 • 1997 Filiala de Retele Electrice Cluj devine Filiala de Transport si Distribuție a Energiei Electrice Cluj.
 • 1998 Ca urmare a restructurării survenite prin aplicarea HG 365/03.07.1998 se înființeaza Compania Natională de Electricitate (CONEL). FTDEE Cluj se desparte în doua unitați distincte:
  • Sucursala Transport Dispecer Cluj, cu rol de: exploatare si mentenanță a rețelelor 220 – 400 kW pe teritoriul judetelor Cluj, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Mureș, Harghita, Maramureș; transportul energiei electrice de la producător la distribuitor.
  • Sucursala de distribuție Cluj, cu rol de: exploatare si mentenanță a instalațiilor electrice de 110 kW, medie tensiune si joasă tensiune pe raza județului Cluj; distribuție si furnizare a energiei electrice; contractare, facturare si încasare a energiei electrice.
 • 2001 Prin hotărârea AGA din 06.06.2001, în 1 august s-a înființat sucursala Transilvania Nord, cu sediul în Cluj, în componența căreia intră 6 exploatari de distribuție: Exploatarea Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița. Prin HG nr. 1342/27.12.2001 privind reorganizarea SC Electrica SA s-a înființat Filiala Transilvania Nord, cu sediul la Cluj, în componența căreia intra 6 sucursale de distribuție si furnizare: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița.
 • 2007 Prin HGR nr. 675/09.07.2007 are loc reorganizarea prin divizare parțială a societaților comerciale de distribuție si furnizare a energiei electrice, filiale ale SC Electrica SA, luând ființă SC Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, în componența căreia intră 6 sucursale de distribuție a energiei electrice: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița.
 • 2014 Începând cu data de 04 iulie 2014, în urma derulării unei oferte publice de acţiuni nou emise finalizată cu succes, Electrica şi filialele sale, prin urmare şi Filiala Electrica Distribuție Transilvania Nord, a devenit companie listată dual, acţiunile sale fiind tranzacţionate atât pe Bursa de Valori Bucureşti, cât şi pe London Stock Exchange.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 1.556.705,753 MWh
Număr de consumatori: 376.302
Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV 572.13 km
LEA/LES MT 4127.79 km
LEA/LES JT 6877.20 km
Staţii 110 kV 23 buc
Staţii MT şi PT 2271 buc

Furnizori

Începând cu data de 1 iulie 2007 piața de energie electrică este deschisă pentru toate categoriile de consumatori, conform HG 638/20 iunie 2007.

http://www.anre.ro/documente.php?id=274

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe situl ANRE la adresa:

http://www.anre.ro/informatii.php?id=673

Lista furnizorilor de ultimă opțiune de energie electrică pentru perioada 1 iulie 2009 – 30 iunie 2010 este stabilit a prin Ordinul ANRE 61 / 2009

http://www.anre.ro/ordin.php?id=841

Audiențe

Nr. crt. Nume si prenume Functie Ziua de audienta Interval orar
1 Ovidiu Alb Director Marti 13:00-15:00

Contact

Date de contact SDEE Sucursala Cluj:

Adresa: str. Taberei, nr. 20.

Telefon: 0264 205702

Fax: 0264 205704

E-mail: office.cluj@distributie-energie.ro