Misiunea

Misiunea principală a societății este aceea de a realiza serviciul de distribuție a energiei electrice tuturor clienților, la parametrii calitativi superiori, conform standardelor internationale care operează pe piața energiei.

Toate activitațile care concură la realizarea acestui obiectiv major, ca și personalul care asigură realizarea lui, vor fi supuse rigorilor cerute de standardele de calitate, convinși fiind de faptul ca aceasta este filozofia pe termen lung,  pentru a fi competitivi pe piață si pentru a oferi clienților confortul asteptat.

Promovarea calitații este una din principalele prioritați ale Societații de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord. Atât la societatea noastră cât si la cele 6 sucursale este implementat sistemul de management integrat (calitate, mediu, securitate si sanatate ocupaționala) in conformitate cu cerințele standardelor SREN ISO 9001:2008, SREN ISO 14001/2005 si OHSAS 18001/2007.

Obiectivele principale

Obiectivele principale ale Societații de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord sunt:

 • Creșterea increderii si satisfacției consumatorilor.
 • Imbunătățirea continuă a sistemului integrat de management calitate-mediu-sănătate și securitate ocupaționala.
 • Imbunătățirea managementului resurselor naturale, utilizarea susținută a resurselor regenerabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si generării deșeurilor, precum si eliminarea responsabilă și in siguranța a deșeurilor.
 • Modernizarea instalațiilor prin asimilarea echipamentelor si tehnologiilor performante nepoluante, in condiții de sănătate si securitate ocupationala.
 • Perfecționarea, instruirea si imbunatațirea nivelului de pregătire profesionala a personalului, pentru cunoașterea, aplicarea si respectarea prevederilor din domeniul sănătate si securitate ocupaționala cuprinse in documentele sistemului de management integrat, a cerințelor legale in vigoare, precum si a celor cuprinse in proiectele si tehnologiile adoptate.

Susținerea initiațivelor publice si a programelor guvernamentale destinate protecției mediului, sanatații si securitații ocupaționale.

Istoric

Repere cronologice în evoluția energetică a municipiului Oradea:

 • 1903 17 decembrie este data punerii în funcțiune a Uzinei Electrice din Oradea de catre firma Ganz.
 • 1912 Are loc punerea în funcțiune a grupului Turbo Alternator de 2200 CP, prima turbină pe aburi montată în centrala, cuplat cu un generator Ganz de 3 kV, 42 Hz, 2200 kVA. Tot atunci se mai monteaza un grup “unformer” de 270 CP pentru tramvaie.
 • 1934 Lămpile cu arc sunt scoase din instalații, în rețea rămânând doar becuri incandescente.
 • 1948 Înființarea unei fabrici de contoare în clădirea de pe strada D. Cantemir. Ea va produce cca. 5000 de contoare si mai apoi piese de schimb pentru “Electrobanat” Timișoara, pâna în anul 1961.
 • 1954 Pornește hidrocentrala Aștileu prin interconectarea cu Uzina Electrica Oradea ia ființă un sistem energetic local, cu o putere instalată totală de 15 MVA.
 • 1960 Sistemul din zona Vascău se leagă de cel din Oradea prin linia de 110 kW, făcându-se astfel legarea Sistemului Oradea la Sistemul Energetic National.
 • 1965 S-a realizat linia de 220 kW (construită la 400 de kV) Roșiori-Oradea Sud.
 • 1966 Se pune în funcțiune CET I cu cele două grupuri.
 • 1971 Are loc punerea în functiune a statiei Oradea Sud de 110 kV.
 • 1985 Se pune în funcțiune CHC Remeți cu 100 MW.
 • 1986 Are loc punerea în funcțiune a primului sistem de tip SCADA.
 • 1987 Se realizeaza CET II, se pune în funcțiune grupul de 50 MW.
 • 2001 Are loc interconectarea în Sistemul Național de Comunicații prin fibră optică. Societatea este certificată ISO 9001. Prin HG nr. 1342/27.12.2001 privind reorganizarea SC Electrica SA s-a înființat filiala Transilvania Nord, cu sediul la Cluj, în componența căreia intră 6 sucursale de distribuție: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrita.
 • 2007 Prin HGR nr. 675/09.07.2007 are loc reorganizarea prin divizare partiala a societatilor comerciale de distributie si furnizare a energiei electrice, filiale ale SC Electrica SA, luând fiinta SC Electrica Distributie Transilvania Nord SA, în componenta careia intra 6 sucursale de distributie: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalau, Bistrița.
 • 2014 Începând cu data de 04 iulie 2014, în urma derulării unei oferte publice de acţiuni nou emise finalizată cu succes, Electrica şi filialele sale, prin urmare şi Filiala Electrica Distribuție Transilvania Nord, a devenit companie listată dual, acţiunile sale fiind tranzacţionate atât pe Bursa de Valori Bucureşti, cât şi pe London Stock Exchange.

Date statistice

Energia electrică distribuită: 1.408.484,877 MWh
Număr de consumatori: 278.155

Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV 593.95 km
LEA/LES MT 3678.432 km
LEA/LES JT 5893.615 km
Staţii 110 kV 26 buc
Staţii MT şi PT 2253buc

Furnizori

Începând cu data de 1 iulie 2007 piața de energie electrică este deschisă pentru toate categoriile de consumatori, conform HG 638/20 iunie 2007:

http://www.anre.ro/documente.php?id=274

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe situl ANRE la adresa:

http://www.anre.ro/informatii.php?id=673

Lista furnizorilor de ultimă opțiune de energie electrică pentru perioada 1 iulie 2009 – 30 iunie 2010 este stabilit a prin Ordinul ANRE 61 / 2009:

http://www.anre.ro/ordin.php?id=841

Audiențe

Nr. crt. Nume si prenume Functie Ziua de audienta Interval orar
1 Ionel Boja Director Luni 14:00-15:00

Contact

Date de contact SD Oradea:

Adresa: str. Griviţei, nr. 32.

Telefon: 0259 405702

Fax: 0259 405704

E-mail: office.bihor@distributie-energie.ro

Program : Luni – Vineri Orele: 07:30 – 15: 30