Misiunea

Misiunea principală a societății este aceea de a realiza serviciul de distribuție a energiei electrice tuturor clienților, la parametrii calitativi superiori, conform standardelor internaționale care opereaza pe piața energiei.

Toate activitățile care concură la realizarea acestui obiectiv major, ca și personalul care asigură realizarea lui, vor fi supuse rigorilor cerute de standardele de calitate, convinși fiind de faptul că aceasta este filozofia pe termen lung,  pentru a fi competitivi pe piața si pentru a oferi clienților confortul așteptat.

Promovarea calității este una din principalele priorități ale Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord . Atât la societatea noastră cât și la cele 6 sucursale este implementat sistemul de management integrat (calitate, mediu, securitate si sanatate ocupațională) in conformitate cu cerințele standardelor SREN ISO 9001:2008, SREN ISO 14001/2005 si OHSAS 18001/2007.

Obiectivele principale

Obiectivele principale ale Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord sunt:

 • Creșterea încrederii si satisfacției consumatorilor.
 • Imbunătățirea continuă a sistemului integrat de management calitate-mediu-sanatate si securitate ocupaționala.
 • Imbunătățirea managementului resurselor naturale, utilizarea susținută a resurselor regenerabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului și generării deșeurilor, precum și eliminarea responsabilă și in siguranta a deșeurilor.
 • Modernizarea instalațiilor prin asimilarea echipamentelor si tehnologiilor performante nepoluante, in condiții de sănătate si securitate ocupațională.
 • Perfecționarea, instruirea si imbunătățirea nivelului de pregătire profesională a personalului, pentru cunoașterea, aplicarea si respectarea prevederilor din domeniul sănătate și securitate ocupatională cuprinse in documentele sistemului de management integrat, a cerințelor legale in vigoare, precum și a celor cuprinse in proiectele si tehnologiile adoptate.

Susținerea inițiativelor publice si a programelor guvernamentale destinate protecției mediului, sănătății si securității ocupaționale.

Istoric

Date statistice

Repere cronologice în evoluția energetică a municipiului Zalău

 • 1905 Punerea în funcțiune a primei instalații de iluminat public în Zalău.
 • 1908 Aprinderea primului bec electric în orașul de la poalele Măgurii, Șimleu Silvaniei. A urmat Jibou, Cehu Silvaniei, Sărmăsag, Surduc si Crasna.
 • 1963 Preluarea de catre Ministerul Energiei Electrice a tuturor instalațiilor de producere, transport, distributie si utilizare a energiei electrice aflate până atunci în gestiunea Întreprinderilor de Gospodarie Comunală. La 1 aprilie se înființează “Centrul de Distribuție a Energiei Electrice” (C.D.E.E.), asigurându-se astfel conducerea, exploatarea si execuția branșamentelor electrice si instalațiilor electrice interioare. Formarea judetului Sălaj a dus la apariția “Exploatării Județene a Energiei Electrice”, subunitate a IRE Cluj, cu rol de conducere si coordonare a întregii activități energetice. Exploatarea județeană avea organizate 6 centre de distribuție în localitățile: Zalău, Șimleu, Jibou, Ileanda, Sânmihaiu Almasului si Sărmăsag.
 • 1973 Se înființează “Secția de Distribuție a Energiei Electrice” Zalău, subunitate a IRE Baia Mare. S-au organizat 4 centre de exploatare: Zalău Nord, Zalău Sud, Șimleu Silvaniei si Jibou, 4 puncte de exploatare: SărmăȘag, Sânmihaiu Almașului, Cehu Silvaniei si Ileanda, structuri capabile să asigure în condiții mai bune activitatea energetica.
 • 1983 Se pun în funcțiune stațiile si rețelele de 110 kV si 20 kV, liniile electrice de 20 kV și s-a realizat amplificarea stațiilor de 110 kV. La 1 octombrie 1983 se înființeaza ” Întreprinderea de Retele Electrice Zalău”.
 • 2001 E.D.F.E.E. Zalău intră în subordinea S.D.F.E.E. Transilvania Nord, cu sediul la Cluj-Napoca. Prin HG nr. 1342/27.12.2001 privind reorganizarea SC Electrica SA s-a înființat Filiala Transilvania Nord, cu sediul în Cluj, în componența căreia intră 6 sucursale de distribuție: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița.
 • 2007 Prin HGR nr. 675/09.07.2007 are loc reorganizarea prin divizare parțială a societăților comerciale de distribuție si furnizare a energiei electrice, filiale ale SC Electrica SA, luând ființă SC Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, în componența căreia intra 6 sucursale de distribuție a energiei electrice: Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Bistrița.
 • 2014 Începând cu data de 04 iulie 2014, în urma derulării unei oferte publice de acţiuni nou emise finalizată cu succes, Electrica şi filialele sale, prin urmare şi Filiala Electrica Distribuție Transilvania Nord, a devenit companie listată dual, acţiunile sale fiind tranzacţionate atât pe Bursa de Valori Bucureşti, cât şi pe London Stock Exchange.

Energia electrică distribuită: 500.352,218 MWh
Număr de consumatori: 112.588
Volum de instalaţii

LEA/LES 110 kV 137.46 km
LEA/LES MT 1737.689 km
LEA/LES JT 2619.733 km
Staţii 110 kV 6 buc.
Staţii MT şi PT 903 buc.

Furnizori

Începând cu data de 1 iulie 2007 piața de energie electrică este deschisă pentru toate categoriile de consumatori, conform HG 638/20 iunie 2007. http://www.anre.ro/documente.php?id=274

Lista furnizorilor de energie electrică atestați de ANRE poate fi consultată pe situl ANRE la adresa: http://www.anre.ro/informatii.php?id=673

Lista furnizorilor de ultima opțiune de energie electrică pentru perioada 1 iulie 2009 – 30 iunie 2010 este stabilit a prin Ordinul ANRE 61 / 2009 (http://www.anre.ro/ordin.php?id=841)

Audiențe

Nr. crt. Nume si prenume Functie Ziua de audienta Interval orar
1 Ovidiu Ardelean Director Joi 13:00-15:00

Contact

Date de contact SDEE Sucursala Zalău:

Adresa:B-dul Mihai Viteazu, nr. 79.

Telefon: 0260 605702

Fax: 0260-605704

E-mail: office.salaj@distributie-energie.ro