Tarife Specifice

Operatorul de distributie Nivel de tensiune Tarif specific (lei/MWh)
Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord IT 18,77
MT 45,54
JT 104,6

[valorile nu contin TVA]

Tarife Distributie

Nivel tensiune Tarif energie electrica activa Tarif energie electrica reactiva
IT 18,77 lei/MWh 0,0873 lei/KVArh
MT 64,31 lei/MWh 0,0873 lei/KVArh
JT 168,91 lei/MWh 0,0873 lei/KVArh

[valorile nu contin TVA]

Aplicarea tarifului de distributie

Clientii platesc distribuitorului contravaloarea serviciilor care fac obiectul contractelor de distributie, la tarifele reglementate, aprobate de Autoritatea competenta si publicate în Monitorul Oficial al României:

  • contravaloarea serviciului de distributie a energiei electrice se plateste corespunzator energiei electrice active masurate în fiecare punct de delimitare, la tariful de distributie calculat prin însumarea dupa caz a tarifelor specifice reglementate, corespunzator nivelului tensiunii în punctul respectiv de delimitare*;
  • contravaloarea energiei electrice reactive se plateste corespunzator valorii masurate a energiei electrice reactive consumate, la tariful aprobat de Autoritatea competenta pentru energia reactiva livrata consumatorilor captivi, conform reglementarilor în vigoare.

calculul tarifelor de distributie se face prin însumarea tarifelor specifice atâta timp cât Autoritatea competenta aproba aceste tarife specifice (http://www.anre.ro/ordin.php?id=134)