Informaţii generale privind racordarea la reţea

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord asigura accesul la reţeaua electrică de interes public, în mod nediscriminatoriu, tuturor operatorilor economici care produc şi/sau furnizează energie electrică precum şi consumatorilor de energie electrică, cu condiţia respectării normelor şi standardelor de performanţă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.

Pentru realizarea racordării la reţeaua electrică de interes public, un viitor utilizator trebuie să parcurgă următoarele etape:

 • etapa preliminară de documentare şi informare a viitorului utilizator;

 • depunerea de către viitorul utilizator a cererii de racordare şi a documentaţiei aferente pentru obţinerea avizului tehnic de racordare;

 • emiterea de către operatorul de reţea a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare;

 • încheierea contractului de racordare (proiectare + execuţie) între operatorul de reţea şi utilizator;

 • încheierea contractului de execuţie între operatorul de reţea şi un executant şi realizarea instalaţiei de racordare la reţeaua electrică;

 • punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;

 • punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare.

Când trebuie să solicit un Aviz tehnic de racordare?

Utilizatorii se vor adresa operatorului de distribuţie în situaţia în care:

 • solicită racordarea la reţeaua electrică a unui loc de producere sau de consum nou,

 • solicită modificarea instalaţiei prin care este racordat la reţea un loc de producere sau de consum existent,

 • îşi modifică elementele tehnice energetice ori administrative caracteristice locurilor de producere sau de consum existente.

Cum mă adresez Operatorului de reţea?

Pentru obţinerea Avizului tehnic de racordare şi realizarea racordării vă puteţi adresa Operatorului de reţea:

 • direct,

 • prin împuternicit legal,

 • prin proiectant de specialitate,

 • prin furnizor.

Unde depun documentele pentru racordare?

Documentele pentru racordare se depun la următoarele sedii SDEETN:

 • SDEE TN Sucursala CLUJ-NAPOCA

 • SDEE TN Sucursala ORADEA

 • SDEE TN Sucursala SATU MARE

 • SDEE TN Sucursala BISTRIŢA

 • SDEE TN Sucursala ZALĂU

 • SDEE TN Sucursala BAIA MARE

Tarife aplicate pentru acces la retea

Pentru stabilirea exactă a tarifului de emitere aviz acesta se va achita ulterior emiterii documentului:

Tarifele specifice şi indicii specifici utilizaţi la stabilirea componentelor TR, TU şi TI ale tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, conform Ordin ANRE nr. 141/2014 :

Cererile de racordare/amplasament si documentele aferente procesului de acces la retea, se transmit pe adresele de email:

Sunt de acord cu oferta Operatorului de reţea

Dacă sunteţi de acord cu oferta Operatorului de reţea Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord, materializată în avizul tehnic de racordare, puteţi solicita încheierea contractului de racordare la reţea. Solicitarea scrisă se va transmite/depune la centrul de relaţii cu clienţii care v-a emis avizul tehnic de racordare.

Cerere incheiere contract de racordare

Solicitarea de încheiere a contractului de racordare la reţea va conţine şi menţiunea cu privire la modalitatea de atribuire a lucrărilor pentru instalaţia de racordare. Întrucât costurile aferente realizarii lucrărilor instalaţiei de racordare nu sunt suportate de operatorul de reţea, ci de utilizator, prin tariful de racordare, alegerea proiectantului/executantului se poate realiza de către utilizator.

Solicitarea de încheiere a contractului de racordare va fi însoţită de:

 • conventie de atribuire lucrari

  1. Conventie de SDEE TN
  2. Conventie de sucursala
 • copia avizului tehnic de racordare

 • copia autorizaţiei de construire a obiectivului, pentru locuri de consum/producere noi

 • copia actului de proprietate sau a contractului de închiriere, pentru construcţiile existente

 • acordurile proprietarilor terenului, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum şi pentru exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute asupra terenurilor afectate de instalaţia de racordare.

Cerere chestionar pentru aviz de amplasament